Lyckad behandling av diabetes hos möss

Forskare har lyckats bota typ 1-diabetes (typ 1 diabetes) i experimentella möss genom att ge djuren ofarliga tarmbakterier som hade manipulerats att utsöndra hela proinsulin (PIN) och immunmodulerande mänskliga cytokiner IL-10.

Ett internationellt team lett av forskare vid KU Leuven i Belgien, kombinerade Lactococcus lactis med en kort, systemisk, låg dos av ospecifika immunmodulerande monoklonala antikroppar.

Behandlade icke överviktiga diabetes möss visade stabila nivåer av glykemi (socker i blod) under tre månader och undertryckande av immunsvar mot specifik diabetesrelaterade autoantigen, utan någon effekt på immunsvar mot icke sjukliga antigener. Den stabila återgången av etablerad diabetes i djur som fått kombinationsbehandling åtföljdes av ökade antal lokala antigenspecifik regulatoriska T-celler som ackumulerats i pankreasöar.

Chantal Mathieu, MD och kollegor hävdar att deras fynd och metod skulle kunna utnyttjas som en effektiv behandling för typ 1 diabetes hos människor. Forskarna beskriver sin teknik och rapporterar om sina in vivo experiment i Journal of Clinical Investigation i en artikel med titeln “Reversal of autoimmune diabetes by restoration of antigen-specific tolerance using genetically modified Lactococcus lactis in mice.”

Intressant nog fanns inga belägg för att behandling med tarmbakterier och antikroppar faktiskt utlöste tillväxt av betaceller. Snarare verkade det som en regranulering eller reaktivering av betaceller som hade avaktiverat av diabetesrelaterad immuninflammation. Detta tyder på att behandling endast kan fungera om det finns tillräckligt med potentiellt funktionella betaceller till att börja med.

Dessa observationer stärker ytterligare vikten av tidig diagnos av typ 1 diabetes och den snabba initieringen av immunmodulerande terapier som kommer att krävas för effektivitet.

Metoden har på ett effektivt sätt motverkat diabetes i nydiagnostiserade diabetiska möss, med en framgång som sällan nåtts hos dessa möss. Terapin tillät forskarna att utnyttja lägre doser av antikropp (idealt för att kringgå biverkningar och oönskade reaktioner) i kombination med andra åtgärder för att förbättra terapeutisk effektivitet. I synnerhet var det kombinationsbehandling av L. lactis som uttrycker PINS och cytokin IL-10 samt låg dos antikropp som bevarade den funktionella β cellmassan, motverkade diabetes och ökade frekvensen av funktionella celler.

Short URL: http://www.nymedicin.com/?p=3708

Postad av on Apr 27 2012. Filed under Nyheter. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Ingen kommentar

Logga in | Copyright NyMedicin.com 2012