NyMedicin.com

Nyheter om läkemedel

Källa: The Lancet
Datum: 1998-07-24

Vilket antibiotikum skall användas mot lunginflammation ?

Olika mikrobiella preparat har olika effekt på lunginflammation i utvecklingsländer beroende på vilken typ av lunginflammation som ska behandlas.BakgrundVarje år dör ca. 3.5 miljoner barn i akuta luftvägsinfektioner i utvecklingsländer. Forskare från USA och Pakistan ville analysera vilken av två antimikrobiella mediciner som var mest effektiva mot lunginflammation bland barn i Pakistan. 1989 godkände den pakistanska hälsvårdsmyndigheten att man skulle använda den billigare co-trimoxazole vid lunginflammation eftersom WHO tidigare rekommenderat medicinen. Beslutet kritiserades eftersom en lokal undersökning visade att bakterier som orsakar lunginflammation är hos vissa barn resistenta mot co-trimoxazole. En annan studie visade att medicinen ändå var bäst vid beskedlig lunginflammation. Frågan var således vilken behandling som var bäst mot olika typer av lunginflammation.KostnaderEn behandling med co-trimoxazole kostar för ett år gammalt pakistanskt barn 30 cent (ca 2.25 kr). Behandling med amoxycillin kostar fyra gånger så mycket ca 1.10 US$ (8.25 kr). Kostnaden för medicinerna är avgörande för om de används eller inte eftersom man alltid tar den billigare om medicinerna är lika effektiva.Metod&ResultatForskarna gav sammanlagt 595 barn , 2-59 månader gamla, med beskedlig eller svår lunginflammation antigen co-trimoxazole eller amoxycillin. Man fann att co-trimoxazole var effektivast vid beskedlig infektion medan amoxicyllin var bäst vid livshotande lunginflammation.Slutsats&KommentarDr. Strauss från Center of Disease Control (CDC) Atlanta, rekommenderar mer rationell användning av medicin i enlighet med undersökningens resultat. En enkel ändring i policy kan rädda livet på många barn i utvecklingsländer.Straus WL et al , samt the Pakistan Co-trimoxazole Study Group: The Lancet Vol.352, Number 9124 , Sid 270-4, Saturday 25 July 1998©1998-07-24 Zvi Wirschubsky
ref: http://www.nymedicin.com/news/1998/07/24/Vilket_antibiotikum_skall_anvandas_mot_l.htmlecho ' ';