NyMedicin.com

Kliniska nyheter

Källa: Nymedicin
Datum: 2005-06-20

Prostata cancer: inga klara svar från P S A

PSA, prostataspecifikt antigen, är inte längre den klara markör för prostata cancer som det en gång var.

P S A var en gång ett enkelt test som kunde svara på om man drabbades av prostata cancer eller inte. Men ett antal studier visar att P S A inte längre är lika särskiljande som förr. 4ng/ml är inte längre den klara gränsen.

Många exporter säger idag att P S A inte längre skall vara det viktigaste avgörandet för screening för prostata cancer utan endast en del i ett pussel med andra riskfaktorer. Det finns idag experter som ber läkare att rekommendera vissa män att avstå från behandling och istället regelbundet följa tumörens växt s k watchful waiting.

Den första studien av M. Thompson och medarbetare vid the University of Texas Health Science Center, San Antonio, upptäckte prostata cancer med biopsi hos cirka 15 procent av män med P S A under 4.

Sedan redovisade Thomas Stamey och kollegor vid Stanford University School of Medicine, data där den naturliga prostataförstoringen som kommer med ökande ålder orsakar P S A värden mellan 2-10 hos de flesta män. Men prostata cancer är så vanligt att läkare finner cancer i de flesta medelålders och äldre män om de verkligen vill finna prostata cancer. Resultaten skulle således bli desamma om man istället för att ta blodprov på P S A gjorde biopsi på män 50 år och äldre.

Förra månaden visade Peter C. Albertsen vid the University of Connecticut Health Center att män med inte så aggressiv cancer - dvs de flesta prostata cancer hos män som idag upptäcks med test av P S A - kan leva bra i 20 år utan behandling. De behöver endast övervakas för att P S A inte skjuter upp i höjden.

Å andra sidan publicerade Anna Bill-Axelson och kollegor vid bl a Uppsala Universitet att män som opererade bort sin mer eller mindre aggressiva prostata cancer hade lägre risk för att dö och för att få spridning av sin cancer (metastaser) än män som inte gjorde något. Männen som deltog i studien hade lite större tumörer än de tumörer som man finner med P S A tester.

Vad skall då en man göra?

Problemet är att de flesta män som drabbas av prostatacancer har en cancer som oftast växer så långsamt att den inte leder till kliniska problem. Männen dör av andra orsaker utan att veta att de bar på prostata cancer. Detta förutsatt att en läkare inte gör en biopsi på prostata vilket sker förr eller senare om man årligen följer P S A.

Man finner ofta subklinisk prostatacancer om man gör upprepade biopsier. Detta kan leda till oro och beslutsvånda hos många män. De svåra frågor som uppstår är när ett lågt P S A värde ska leda till biopsi, och när en liten tumör ska behandlas?

Det finns inga lätta svar. Läkaren måste innan beslut om biopsi fråga patienten om ärftlighet för prostata cancer, om patienten är överviktig eller fet, om patientens P S A värden stiger utan tydliga orsaker som infektion eller förstoring (som själva leder till förhöjning av P S A). Eller vad gör man om patienten har en förstorad prostata, ingen ärftlighet och en biopsi som förut gjordes och inte visade cancer?

Men många läkare och patienter känner inte till att det inte finns något som heter normala P S A värden.

De flesta patienter som har prostata cancer får inte rådet att inte behandla cancern. Det är bara en liten procent av prostata cancer som är farliga och speciellt äldre män med små tumörer som behöver inte behandlas. I USA får en man ofta veta att han har lite förhöjd P S A vid rutinkontroll och när ordet "cancer" nämns så kommer den naturliga oron fram.

Skillnaderna mellan t ex Sverige och USA är att många fler patienter i Sverige får rådet att vänta och se om man funnit ett lite förhöjt P S A medan man i USA ofta vill ge en aktiv behandling.

Svenska referenser:

ProstatacancerNu
Intervju med urolog, ProstatacancerNu
Läkemedelsverket
Vårdpraxis provtagning PSA Örebro Läns Landsting
PSA, Akademiska sjukhuset, Uppsala


©2005-06-20 Zvi Wirschubsky
ref: http://www.nymedicin.com/news/2005/06/20/Prostata_cancer-_inga_klara_svar_fran_P_S_A.html

Relaterade:
2008-10-22 | Stamcell funnen som kan bilda ny prostatakörtel hos möss
2008-01-17 | Val och sjukvård i USA, Cancer mellan 15-22 års ålder, AIDS och Afrika, Screening av prostatacancer, familjevåld
2006-09-01 | Antiinflammatoriska mediciner kan förebygga eller fördröja godartad prostataförstoring
2006-05-23 | Årlig mätning av PSA viktigt för prognos av prostatacancer
2005-05-28 | Medicinsk Access (nummer 3, 2005)
2005-05-12 | Tidig prostataoperation minskar risk för metastas
2004-11-23 | Wall Street Journals pris till årets bästa teknologiska medicinska uppfinningar
2000-05-04 | Lidokaingel reducerar smärta vid prostatabiopsiecho ' ';