NyMedicin.com

Kliniska nyheter

Källa: Chao-Cheng Lin et al. BMC Psychiatry 2007, 7:12 doi:10.1186/1471-244X-7-12
Datum: 2007-04-11

Självtest via Internet kan säkert diagnostisera depression

Depression kan säkert identifieras via ett program på Internet enligt en studie publicerad i BMC Psychiatry

Idag finns frågeformulär som ganska snabbt kan identifiera depression.

Nu visar forskare att det är möjligt för deprimerade patienter själva att ställa diagnos via ett program på Internet. Detta kan vara ett sätt att fånga upp ett växande antal personer som drabbats av depression.

Forskare rekryterade 579 personer från en populär hemsida för psykisk hälsa. En e-post skickades sedan ut till frivilliga en till två veckor efter att de svarat på ett självtest, Internet-based Self-assessment Program for Depression (ISPD) för depression. E-posten inbjöd till att åter genomföra självtestet och de som fullföljde testet fick träffa psykiater för att bekräfta diagnosen.

Resultat från det första självtestet visar att 31 procent av deltagarna hade egentlig depression, sju procent en mildare depression eller dystymi, 15 procent uppvisade symtom som inte helt nådde upp till diagnosen depression och 46 procent hade ingen depression.

Analyser visar att testet kunde upprepas flera gånger med samma träffsäkerhet när det gäller egentlig depression men identifiering av mildare depression var inte så säker, troligen beroende på att denna typ av depression är fluktuerande.

Uppföljningen av psykiater visade att självtestet korrekt identifierade diagnos hos 75 % av de som testats per Internet.

Testet är en tillgänglig, billig och lätthanterlig screening metod för depression som många kan använda sig av oberoende av var de bor i världen. Personer kan själva ställa diagnos på sig själva när de vill och på kort tid.

©2007-04-11 Zvi Wirschubsky
ref: http://www.nymedicin.com/news/2007/04/11/Intervju-via-Internet-kan-sakert-diagnostisera.html

Relaterade:
2008-04-22 | Förebyggande av återfall hos depressiva barn
2008-04-18 | Pillret av Ingrid Carlberg
2008-01-17 | Val och sjukvård i USA, Cancer mellan 15-22 års ålder, AIDS och Afrika, Screening av prostatacancer, familjevåld
2007-04-18 | Tio myter om depression som man kan slå hål på
2007-04-13 | Diagnosen depression missar normala sorgreaktioner
2007-04-12 | Omega-3 påverkar risken för depression och inflammation
2006-11-09 | Biomarkörer för psykiatriska sjukdomar
2006-04-07 | E-post kan användas för att stimulera till aktiviteter som ger hälsa
2006-02-27 | Depression hos barn har samband med astma och fetma
2006-01-17 | Utvärdering av antidepressiva läkemedel bland patienter
2006-01-17 | Självmordsrisk efter nyinsatt behandling mot depression
2006-01-17 | Rätt behandling till deprimerade patienter
2005-06-14 | Meditation och hälsa
2005-03-26 | Omvärdering av sambandet mellan depression och epilepsi
2005-03-25 | Mild depression leder till högre dödlighet i hjärtsvikt och ventrikulär arytmi
2005-03-14 | Nya roller för patient och doktor på Internet
2004-08-19 | Depression och alkoholmissbruk återkommer efter graviditeten
2004-07-13 | Dagens barn drabbas allt mer av depression
2003-12-07 | Vaksamhet för depression bland nyförlösta mammor
2003-11-02 | Gen funnen som styr om stress leder till depression
2000-11-24 | Vissa depressionssymtom leder till högre risk att dö efter hjärtattack
1998-03-27 | Nytt utbildningsprogarm för föräldrar till barn med förstämningssyndrom
1997-10-30 | Datoriserad telefonintervju sätter diagnosecho ' ';