NyMedicin.com

På forskningsfronten

Källa: Lishko et al. Cell 140, 1-11, February 5, 2010. DOI 10.1016/j.cell.2009.12.053
Datum: 2010-02-05

Spermiers rörelseförmåga identifierad

Mekanismen bakom spermiers kapplöpning till ägget har identifierats, enligt en studie publicerad i tidskriften Cell.

Mekanismen bakom spermiers kapplöpning till ägget har identifierats, enligt en studie publicerad i tidskriften Cell.

Forskare vid University of California, San Fransisco, kunde identifiera en kanal i spermiernas membran som vid en viss tidpunkt frisläpper en flod av protoner så att spermierna kan rusa fram utmed äggledarna till ägget.

Spermier är immobila när det ligger i testiklarna. Vid ejakulation, när spermier kommer in i vagina, ändras spermiernas pH vilket är startskottet för deras vandring från vagina till äggledarna.

Där gör spermierna ett uppehåll tills en okänd signal igen ökar deras pH vilket leder till den slutliga rushen till ägget.

Vägen är mycket lång för spermier som därför har ett svårt och hårt arbete innan de når slutmålet.

Spermier är i vila fulla av protoner. Vid aktivering gör protonkanalen ett hål i spermiens membran, de ansamlade protonerna frisläpps och spermierna aktiveras.

Forskarna fann den elektriskt känsliga kanalen (Hv1) genom att på spermierna fästa en elektrod som kunde mäta transporten av joner över membranet. Tekniken tillätt forskarna att observera protonfrisläppandet i real-tid.

Man vet fortfarande inte vad som specifikt triggar kanalerna att öppna sig. En möjlighet är att spermierna i o m överföringen till kvinnan, förändrar sina pH värden vilket då öppnar kanalerna. En annan hypotes grundar sig på att det är zink, som naturligt finns i spermier, som stänger kanalerna. När spermierna går in i vagina och äggledare så absorberas zink vilket skulle kunna vara signalen för spermien att fortsätta.

Kanalerna öppnas också i närvaron av naturlig endocannabinoid som finns i både manliga och kvinnliga könsorgan. Personer som röker marijuana kan ha fertilitetsproblem då marijuana hyperaktiverar kanalerna prematurt så att spermierna stannar upp.

Fynden väcker möjlighet att både skapa manligt antikonceptionsmedel och stimulera manlig fertilitet. Men detta kan komma att ta minst tio år till. Hv1 kanaler finns också i hela kroppen och speciellt i immunsystemet. En framtida farmakologisk produkt måste ta detta med i beräkningen.

Även om det var möjligt att blockera Hv1 kanalerna, så skulle det kommande antikonceptionsmedlet behöva vara unisex eller kvinnligt, inte manligt. Hela processen med spermiernas kapplöpning mot ägget är helt driven av kvinnans fysiologi och ett effektivt antikonceptionsmedel kommer därför troligen att tas av kvinnor.

©2010-02-05 Zvi Wirschubsky
ref: http://www.nymedicin.com/news/2010/02/05/Spermiers-rorelseformaga-identifierad.html

Relaterade:
2005-05-25 | Stamcellsforskning, hopp och risker
2000-08-10 | Forskare finner ett nyckelämne för fortplantning
2000-07-03 | Saknade protein i livmodern kan förklara infertilitet bland kvinnor med endometrios
1999-02-01 | Programmerade celler öppnar möjligheter för genterapiecho ' ';