NyMedicin.com

Integrativ medicin

Källa: Sven Schroeder et al. Acupunct Med doi:10.1136/acupmed-2011-010034
Datum: 2011-12-19

Akupunktur kan lindra svår nervsmärta i samband med cancerbehandling

Akupunktur för kemoterapiinducerad perifer neuropati: en pilotstudie med neurografi

En mindre studie publicerad i tidningen Acupuncture in Medicine visar att akupunktur kan hjälpa till att lindra den svåra nervsmärtan som kommer i samband med vissa cancerläkemedel.

 Cancerpatienter som behandlas med taxaner, cytostatikum (vincaalkaloider), eller föreningar baserade på platina kan utveckla ett tillstånd som kallas kemoterapiinducerad perifer neuropati, som en biverkning av behandlingen. Dessa kraftfulla läkemedel kan skada perifera nerver, särskilt i vader och fötter, vilket kan resultera i svåra nervsmärtor och/ eller gångsvårigheter. Ännu finns ingen effektiv antidot.

 11 av totalt 192 patienter med perifer neuropati som deltog i studien utvecklade sina symptom under en kur med kemoterapi för olika typer av cancer. Sex av dessa patienter gick med på att genomgå akupunktur, de andra fem fungerade som en jämförelsegrupp.

 Tjugo nålar sattes in på föreskrivna punkter och djup i 20 minuter under varje av 10 sessioner. Dessa levererades under en period av tre månader av en erfaren läkare, som var fullt utbildad i akupunktur och hade använt tekniken i 20 år.

 Nervledningshastighet, för att bedöma signalering, fart och intensitet av två nerver i samma vad gjordes innan akupunktur och igen sex månader efter kemoterapi i de sex frivilliga. Samma studier på patienter i jämförelsegruppen gjordes efter att de hade avslutat sin kemoterapi och sedan igen sex månader senare.

 Vid den andra neurologiska bedömningen fick patienterna i båda grupperna uppge om de trodde att deras tillstånd hade förändrats eller förblev densamma.

 Klinisk undersökning visade att alla patienter hade en blandning av domningar på beröring och nervsmärta, medan nervledningshastighet visade tecken på skador på nerven.

 Fem av sex av patienter som fick akupunktur hade förbättrats vad gäller både hastigheten och intensiteten i nervsignalering. Dessa patienter uppgav också att deras tillstånd hade förbättras. Bland deltagare i jämförelsegruppen var hastigheten densamma i tre, föll hos en och förbättrades hos en. Intensitet var oförändrad hos en deltagare, förbättrades hos två, och minskade hos två.

 Författarna pekar på tidigare forskning som tyder på att akupunktur kan öka blodflödet i benen, vilket i sin tur kan hjälpa reparation av nervskador.

 "Våra resultat tyder på att akupunktur har en positiv effekt på perifer neuropati mätt med objektiva parametrar”, skriver författarna, och tillade att deras resultat är liknande de som finns hos patienter med nervskador som orsakas av diabetes och hos patienter med perifer neuropati av okänd orsak.

 De drar slutsatsen att resultaten av denna pilotstudie är "uppmuntrande", och förtjänar ytterligare undersökning i en större studie.

©2011-12-19 Zvi Wirschubsky
ref: http://www.nymedicin.com/news/2011/12/19/Akupunktur-kan-lindra-svar-nervsmarta-i-samband-med.html

Relaterade:
2011-03-05 | Traditionell kinesisk medicin har molekylär effekt mot cancer
2011-03-01 | Akupressur förbättrar kognitiv funktion hos patienter med lätt traumatisk hjärnskada
2006-12-25 | Smärta; pressmeddelanden och nyheter om smärta i Sverige
2006-05-22 | Akupunktur kan hjälpa vid illamående efter kemoterapiecho ' ';