Samband funnen mellan basaliom (hudcancer), stressfyllda händelser i livet och svåra tidiga förhållanden mellan barn och föräldrar

Basaliom är den allra vanligaste formen av hudcancer som ökar i världen. I Sverige finns ungefär 25 000 patienter som får ett eller flera basaliom varje år.  Frekvensen fördubblas var fjortonde år. Tumören är för det mesta lokal, växer på hudytan och förekommer på solexponerade områden. 44 % av patienterna utvecklar ytterligare basaliom inom tre år efter ett första basaliom. Behandling kan vara operation, värme eller frysbehandling som tar bort tumören.

Basaliom är, till skillnad mot många andra tumörer, immunogen dvs. det finns ett immunsvar mot tumören. Behandling som minskar immuniteten t ex vid organtransplantation, ökar risken för basaliom tiofalt jämfört med den allmänna befolkningen. Men även mildare förändringar i immunitet, som vid behandling med Kortison (glukokortikoider), ökar incidensen av basaliom.

Christopher P. Fagundes, vid The Ohio State University Medical Center, Columbus, och medarbetare ville analysera om det finns något samband mellan tidiga svåra relationer mellan barn och föräldrar, stressfyllda händelser under senaste året och immunologiska markörer som har samband mellan tumörväxt och minskning av basaliom.

Totalt 91 patienter, 48 män och 43 kvinnor, 23 till 92 år gamla med tidigare basaliom deltog i studien.

Resultaten är att patienter som upplevt stressfyllda händelser senaste året och blivit känslomässigt traumatiserade av sina föräldrar hade sämre immunologiska respons mor sina basaliom.

Riskfaktorer för ett första basaliom inkluderar ålder (over 50 år), solexponering I barndom, blek hud och manligt kön. Dessa riskfaktorer gäller inte för nya basaliom som kan uppstå.

Känslomässiga upplevelser med föräldrar under barndomen visade inget samband med immunologiska markörer vid basaliom hos patienter som inte upplevt stressfyllda händelser senaste året eller som hade depressiva symtom.

Forskarna tolkar dessa resultat med att tidiga känslomässiga trauma med föräldrar kan predisponera till svårare upplevelser av stress senare i livet som tillsammans kan minska det immunologiska försvaret mot basaliom.

Forskarna pekar på att det finns andra exempel på situationer där psykologiskt trauma under barndomen kan leda till sämre immunsvar senare i livet t ex visar barndomstrauma mer inflammation och högre antikroppsnivå mot virus, herpes simplex typ1 (sämre cellulär immunologisk funktion). Svåra barndomsupplevelser har också kopplats till en rad andra sjudomar, även cancer troligen via immunologisk dysreglering.

Detta är den allra första studien som visar att tidigt trauma från föräldrar tillsammans med svåra stressfyllda händelser under senaste året kan förutsäga lokal immunsvar mot basaliom.  Dessa resultat ger ytterligare stöd för att tidigt barndomstrauma pga. föräldrar har effekter långt efter barndomen, skriver forskarna.

Referens. Christopher P. Fagundes et al Arch Gen Psychiatry. 2012;69[6]:618-626.

Short URL: http://www.nymedicin.com/?p=7906

Postad av on Jun 5 2012. Filed under Nyheter. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Ingen kommentar

Logga in | Copyright NyMedicin.com 2012